Full fart på Kullaberg!

Ja det är verkligen full fart på berget med många besökare och många arbetsuppgifter både på förvaltningen och i naturum. Våra duktiga Junior Rangers från Jonstorps Scoutkår hjälper oss och våra samarbetspartners Kullabergsguiderna och Himmelstorpsgården med det dagliga arbetet som innefattar allt från  turistinformation, underhållsarbete, renhållning till att hjälpa djurhållaren med att ha koll på fåren som betar på Västra Kullaberg.

Höganäs turistbyrå stöttar med extra infopoint på stora parkeringen.

Välkomna!
Daniel Åberg – Platschef Kullaberg

Annonser
Publicerat i Uncategorized

Stigen ner till Visitgrottan tillfälligt avstängd på grund av häckande Pilgrimsfalkar med ungar!

img_9741Vi har pilgrimsfalksungar i området nära Visitgrottan som kommer vara flygfärdiga inom de närmaste tre veckorna så vi har därför stängt av stigen tillfälligt och ber alla våra besökare att respektera detta.Med vänlig hälsning, Daniel Åberg – reservatsförvaltare

Publicerat i Uncategorized

Skogsvägen till Himmelstorpsgården nyasfalterad!

Nu är den klar och redo att ta emot våra besökare i sommar!

Daniel Åberg – reservatsförvaltare 

Publicerat i Uncategorized

Betongen är på plats!

Vi är nu ett steg närmare i renoveringen av Ransviks badplats. Kvarstår gör finputsning, räcken och en hållbar yttre kant utmot havet.

Daniel Åberg – reservatsförvaltare 

Publicerat i Uncategorized

Ransviks badplats renoveras!

Nu är vi igång med renoveringen av badplatsen och vi hoppas att den skall vara i dugligt skick inför sommaren. Vi har rensat de befintliga dräneringsbrunnarna och lagt nya avrinningsrör. Massvis med stenar har flyttats och pusslats ihop och nu väntar en del murningsarbete och betongbil.


Daniel Åberg – reservatsförvaltare 

Publicerat i Uncategorized

BushLife – röjning och bränning!

Nu har det röjts och eldats i branterna längs sydsidan av Västra Kullaberg och vi fortsätter igen till hösten och jobbar oss ut mot spetsen. Vi har också bytt arrendator vilket gör att vi kommer att ha får istället för som tidigare Highland Cattle.

Daniel Åberg – reservatsförvaltare 

Publicerat i Uncategorized

Restaurering på Kullaberg för att nå skötsel- och bevarandemål inom LIFE+ projektet BushLife är redo att påbörjas!

Syftet är att restaurera de inom området förekommande naturtyperna som ingår i EU:s art- och
habitatsdirektiv, så att de kan uppnå gynnsam bevarandestatus.Främst skall vi öka andelen Torra hedar 4030. Ska livsmiljöerna för typiska respektive rödlistade arter, som är knutna till gräsmarkerna, bevaras måste habitaten hållas öppna och den pågående igenväxningen stoppas. Viktigt är att öppna upp i de täta buskagen så att gräsmarksfloran kan återhämta sig och för att betesdjuren ska kunna hålla markerna öppna. Det omfattande arbetet påbörjas våren 2016 och skall vara klart hösten 2019.

   
   
Daniel Åberg – reservatsförvaltare 

 

 

Publicerat i Uncategorized