Röjningarna fortsätter!

På Västra Kullaberg är skotare på plats och ett arbetslag röjer i enet längs branterna. De gamla beteshagarna återställs och skötselplanen efterlevs för att skapa biologiska höga värden.

Daniel Åberg -Platschef Kullaberg

Publicerat i Uncategorized

Ona Mosse Kullaberg – en magiskt vacker plats.

För 12 år sedan var detta området öppet och det gick kor och betade, naturvärdena var höga och området var tillgängligt för friluftslivet. Med åren försvann betet vilket har lett till en stark igenväxning. Framför allt är det björnbär som skapar ogenomträngliga snår, men även lövsly som snabbt växer till. Nu tar vi nya tag med röjningar och ny djurhållare. Denna gång hoppas vi att det lyckas hela vägen med att återställa området till sitt forna utseende

Daniel Åberg – Reservatsförvaltare 

Publicerat i Uncategorized

Nu röjer vi i reservaten!

Årets budgettilldelning är det största under mina 12 år som förvaltare och resurserna används just nu till att genomföra röjningar i de många eftersatta och igenväxta områdena i reservaten runt om i Kullabygden. Kom gärna och hälsa på oss om ni passerar förbi. Era åsikter är viktiga för oss i vårt arbete med att Värna Vårda Visa

Reservatsförvaltare Daniel Åberg

Publicerat i Uncategorized

Naturreservatet Nabben har fått sig ett lyft!

Tack vare insatser från lokalboende plus stöd från oss via entreprenör har man nu lyckats röja av slänten som varit rejält igenväxt under många år. Detta gynnar den biologiska mångfalden och ökar naturvärdena i området.

Stort tack för er insats!

  Om någon vill ha något utav riset / stockarna  är man välkommen att plocka i högarna. Vi kommer vid tillfälle att elda upp resterande.

Reservatsförvaltare – Daniel Åberg

Publicerat i Uncategorized

Hästhagarna runt Himmelstorpsgården får nytt staket som är rovdjurssäkert!

Med stöd av Skogsstyrelsens arbetslag så byter vi ut det gamla och nergångna staketet till ett nytt stängsel med staketstolpar i extremt hållbar obehandlad svensk ek. Vi sätter också fårnät och följer Viltskadecenters rekommendationer på Rovdjursstängsel vilket vi kommer att försöka göra framöver på allt stängsel som vi ansvarar för. Du kan få Stöd till stängsel mot rovdjur

Daniel Åberg – reservatsförvaltare Kullabygden

Publicerat i Uncategorized

Miljöavdelningen på besök, vilken underbar dag det blev!

Närmare 100 personer var vi idag när Länsstyrelsen Skånes Miljöavdelning hade sin årliga utflykt. Man fick träffa förvaltare, naturvårdare och naturumguider. Vi pratade EU projekt BushLife, tumlare och tankar runt utökat skydd i Skälderviken. Vi fick också äran av att gästas utav Lars Påhlsson tidigare miljövårdsdirektör och varit med och skrivit boken AB Kullabergs Natur 1914-1999. Vilken spännande historia! Boken kan köpas på naturum Kullaberg

Daniel Åberg – förvaltare och platschef Kullaberg

Publicerat i Uncategorized

Vänlighet behöver man aldrig ångra -Grekiskt ordspråk

Mitt i högsäsong så krånglar vattenverket med dålig tillförsel och skakiga vattenkvalité provtagningar, toalettbyggnad tiltar rejält efter kraftiga skyfall och fyrkiosken brinner! Som förvaltare blir man stressad ibland. Tack fantastiska medarbetare, junior Rangers och alla samarbetspartners och aktörer på berget inklusive våra underbara besökare för ert possitiva och vänliga bemötande i alla situationer.

Vilken fantastiskt ställe Kullaberg är!

Daniel Åberg – reservatsförvaltare

Publicerat i Uncategorized