Kategoriarkiv: Uncategorized

Ona Mosses vackra betesmarks miljöer återskapas!

Ona Mosse, en vacker och rogivande plats som nu restaureras genom det EU finansierade Lifeprojektet BushLife via Länsstyrelsen Skåne. Utförandet görs på ett av arrendatorn och djurhållaren Otto Ramsey ypperligt sätt med stöd av markägaren Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Hållbar Mobilitetsplan !

Nu har vi inventerat alla stigar och vägar över hela Kullaberg och skall nu ta nästa steg och inventera naturvärdena. Detta skall sedan ligga till grund för den nya skötselplanen och föreskrifterna. Målsättningen är att skapa samverkans grupper där vi … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ett varierat och anpassat blandbete ger bästa naturvårdsnytta!

Många naturbetesmarker är heterogena med varierande vegetationstyper och fuktighetsgradienter. När betedjur hålls på sådana marker väljer de att beta i områden vars vegetation är smaklig och näringsrik. För naturvärdenas skull är det dock viktigt att de även betar områden med … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ytterligare en död tumlare hittad!

Detta är den andra tumlaren som har hittats död på kort tid i Kullabygden. Orsaken till detta vet man inte så djuren skickas till naturhistoriska museet i Göteborg för undersökning. Daniel Åberg reservatsförvaltare Kullabygden

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Död Tumlare!

Vi tar gärna emot rapporter om observationer av tumlare eller annan val runt om i kullabygden. Rapporteringen ger oss viktig information om tumlarens utbredning och beteende i våra vatten. Igår hittades en död tumlare utanför Höganäs hamn och vi tog … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Naturvårdsbränning Kullens havsbad!

Bränning är en traditionell och mycket effektiv metod att skapa förutsättningar för en rik biologisk mångfald i naturliga gräs- och hedmarker. Daniel Åberg – reservatsförvaltare 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Skärets naturreservat röjs!

En igenväxt beteshage har röjts upp rejält och räknas stå färdig för djurpåsläpp i början av maj. Detta tillsammans med Kullalamm. Även Skärets intresseförening röjer i reservatet och nästa större insats blir på långfredagen. Tack för ert fantastiska arbete! Daniel … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Röjningarna fortsätter!

På Västra Kullaberg är skotare på plats och ett arbetslag röjer i enet längs branterna. De gamla beteshagarna återställs och skötselplanen efterlevs för att skapa biologiska höga värden. Daniel Åberg -Platschef Kullaberg

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ona Mosse Kullaberg – en magiskt vacker plats.

För 12 år sedan var detta området öppet och det gick kor och betade, naturvärdena var höga och området var tillgängligt för friluftslivet. Med åren försvann betet vilket har lett till en stark igenväxning. Framför allt är det björnbär som … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nu röjer vi i reservaten!

Årets budgettilldelning är det största under mina 12 år som förvaltare och resurserna används just nu till att genomföra röjningar i de många eftersatta och igenväxta områdena i reservaten runt om i Kullabygden. Kom gärna och hälsa på oss om … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar