Ett varierat och anpassat blandbete ger bästa naturvårdsnytta!

Många naturbetesmarker är heterogena med varierande vegetationstyper och fuktighetsgradienter. När betedjur hålls på sådana marker väljer de att beta i områden vars vegetation är smaklig och näringsrik. För naturvärdenas skull är det dock viktigt att de även betar områden med mindre smaklig vegetation. Djuren undviker gärna att beta konkurrenskraftiga och näringsgynnade växter som då breder ut sig och tar överhanden. Om man med en anpassad betesdrift kan få betesdjuren att beta mer av sådana växter blir naturvårdsnyttan större och behovet av manuella insatser mindre. Trampet är också av stor betydelse för bl a kärlväxters föryngring. 
Just nu betas Ona Mosse utav Belted Galloway vilket är en härdig köttras från Gallowaydistriktet i sydvästra Skottland. Rasens ursprung tros komma från de hornlösa djur som vikingarna förde med sig till Skottland. Under 1700-talet hade skottarna handels- utbyte med Holland och därifrån togs tjurar av rasen Lakevelderer vilka har det karakteristiska bältet som senare kommer att bli Belted Galloways kännetecken.

Daniel Åberg – reservatsförvaltare 

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.