Död Tumlare!

Vi tar gärna emot rapporter om observationer av tumlare eller annan val runt om i kullabygden. Rapporteringen ger oss viktig information om tumlarens utbredning och beteende i våra vatten. Igår hittades en död tumlare utanför Höganäs hamn och vi tog in den och skickar den till Göteborgs Naturhistoriska Museum för att se om det går att utläsa dödsorsak.

Hot
Buller är ett stort hot för tumlaren. Den är beroende av sin hörsel för sin överlevnad. Den producerar högfrekventa ljud för att navigera och leta föda. Buller gör att de till exempel får svårare att hitta föda eller upptäcka fiskegarn.

Regeringen har beslutat om fyra nya marina Natura 2000 områden för tumlare. Natura 2000 är det nätverk av värdefulla naturområden som sedan 1992 byggs upp inom EU. Stora och små geografiska områden skyddas av alla medlemsstater i ett gemensamt syfte: att bidra till bevarande av biologisk mångfald inom EU.

Ett av områdena är Nordvästra Skånes havsområde vilket inkluderar havet runt Kullen och kring Ven och Sydvästskånes utsjövatten. 
Daniel Åberg – reservatsförvaltare 

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.