Restaurering på Kullaberg för att nå skötsel- och bevarandemål inom LIFE+ projektet BushLife är redo att påbörjas!

Syftet är att restaurera de inom området förekommande naturtyperna som ingår i EU:s art- och
habitatsdirektiv, så att de kan uppnå gynnsam bevarandestatus.Främst skall vi öka andelen Torra hedar 4030. Ska livsmiljöerna för typiska respektive rödlistade arter, som är knutna till gräsmarkerna, bevaras måste habitaten hållas öppna och den pågående igenväxningen stoppas. Viktigt är att öppna upp i de täta buskagen så att gräsmarksfloran kan återhämta sig och för att betesdjuren ska kunna hålla markerna öppna. Det omfattande arbetet påbörjas våren 2016 och skall vara klart hösten 2019.

   
   
Daniel Åberg – reservatsförvaltare 

 

 

Annonser
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.