Slåtter arbetet fortsätter i Christinelund ädellövskog reservat.  Det fanns gott om grod och kräldjur att hitta i det slagna gräset!

Det statliga naturreservatet Kristinelund är en en rest av f.d. slåtterängsmark, d.v.s. inäga eller vång. Området är även EU-skyddat som natura 2000-område. Idag är det en ädellövskog som vuxit upp efter att slåtterbruket upphört. Floran är mycket rik med bl.a. gulsippa och skogsbingel. En slåtterängsyta med nerhuggen lind och hassel har skapats i syfte att ge en bild av de så kallade stubbskottsängarna som en gång var vanliga i NV Skåne. 
Daniel Åberg  reservatsförvaltare

   
    
      

Annonser
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.