Månadsarkiv: september 2015

Slåtter arbetet fortsätter i Christinelund ädellövskog reservat.  Det fanns gott om grod och kräldjur att hitta i det slagna gräset!

Det statliga naturreservatet Kristinelund är en en rest av f.d. slåtterängsmark, d.v.s. inäga eller vång. Området är även EU-skyddat som natura 2000-område. Idag är det en ädellövskog som vuxit upp efter att slåtterbruket upphört. Floran är mycket rik med bl.a. … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Slåtter på Jannes Lycka!

Nu är vi igång med årets sista slåtter. Den lämpligaste tidpunkten för slåttern diskuteras livligt i naturvårdskretsar. Denna diskussion har tyvärr i många fall lett till en alldeles för sen slåtter. Som tumregel kan anges att ängen inte bör slås … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Vill du hjälpa oss med vårt naturvårdsarbete?

Efter att spenderat en längre ledighet i Kalifornien, USA och sedan provat på ett nytt arbete som gruppchef på Enetjärn Natur är jag tillbaka som förvaltare i Kullabygden med nyfunnen energi! Vi är nu i full gång med att röja … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar