Naturvårdsgallring Västra Kullaberg, skötselområde 24, 24a och 26.

En del av skogen på Västra Kullaberg är en relativt ung planterad eller sådd ekskog, för att den här skogen ska kunna utvecklas till en skog med höga naturvärden så behöver den gallras. Vi vill att eken i de här skogarna ska utvecklas till vidkroniga och gamla individer. Många arter av t.ex. lavar, svampar och skalbaggar har sin viktigaste livsmiljö i just sådana ekar. Eken är ett ljuskrävande trädslag och ger därför bättre tillväxt och konkurrenskraft i öppna ljusa miljöer, därför behöver vi nu gå in och göra en gallring. I en gallring går man alltså in och tar bort en del träd för att kvarvarande träd skall få mer ljus, vatten och näring vilket ger dem bättre livsutrymme. I samband med gallringen kommer vi också frihugga redan gamla träd, det innebär att man tar bort träd som hotar att växa in i kronan eller ger allt för mycket skugga på krona och stam.

Arbetet med gallringen kommer att dra igång i mitten på september och kan möjligtvis upplevas som störande men bedöms viktigt för områdets vård. En del virke kommer köras ut ur skogen medans ris och och resterande stamdelar kommer lämnas kvar till gagn för vedlevande insekter och svampar.

Mattias Geyer

Annonser
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.