Utökat samarbete för fågelskyddet!

Handlingsplan för förebyggande information som skyltning, utsättning av bojar i havet och information i hamnar diskuterades när Kustbevakningen och reservatsförvaltare möttes i fält.

Bakgrund och syfte

Inkomna tips ang. boplundring i Skånes fågelskyddsområden.

1969 kunde 3 personer gripas på bar gärning i Skåne. Dom den 31/10 1969, dagsböter. Sedan dess trodde man att denna forma av aktivitet inte förekom förrän 2008 då tips inkom ang. boplundring med ägg från hela Sverige.

I samband med utredning gällande äggplundring har det framkommit att äggplundring har enligt tips pågått sedan 1960-talet i hela landet.
Efter kartläggning av äggplundring i Sverige har följande framkommit:

Vid husrannsakan hos en person i England hittades fågelägg från Svenska
arter. I lagringsmedia fanns kontaktlista på personer i Sverige som på uppdrag plundrar fåglars bon på ägg som sedan byter och säljer äggen/fåglarna utomlands till samlare. Det hittades mailkorrespondens mellan personer i Sverige och samlare utomlands med uppgifter om att det har sålt eller bytt ägg/fåglar.
Ett stort kontaktnät till mängder av länder bl.a. Tyskland, Holland, Belgien, Nederländerna, Danmark, USA, Sydafrika och Sverige har hittats.

Vid den Svenska utredningen hittades fågelägg och dokumentation om äggplundring med arter från hela landet. Många arter var CITES-listade och i princip alla fridlysta.

Nätverket av boplundrare har kopplingar till personer i hela landet.

Tillgången på information angående häckande fåglar är läggåtkomlig på internet. Boplundrarna kan relativt oupptäckt snabbt ta sig till den aktuella platsen och hämta den beställning de fått av samlarna. Tipsen visar en utslussning av samlade ägg och fåglar via personer bosatta i södra Skåne.

Syftet med samverkan är att vidta aktiva åtgärder mot brottsligheten genom ett nära samarbete mellan Rikskriminalpolisen KUT/Miljöbrott, Polisflyget Malmö, åklagare/REMA, polismyndigheten Skåne/Miljöbrott, Kustbevakningen Helsingborg, Länsstyrelsen Skåne naturskydd för att:

dels – genom ökad upptäcktsrisk, försvårande av genomföranden av brotten och tydliggöranden av straffhot och förebygga brotten.

dels nå ökad brottsuppklaring och lagföring av jaktbrott, artskyddsbrott
kopplat till boplundring

Ett väl fungerande samarbete mellan polis, åklagare, KBV och länsstyrelse är en förutsättning för att öka möjligheterna till ovan nämnda.

Daniel Åberg
Reservatsförvaltare Kullabygden

20140520-171343-62023594.jpg

20140520-171339-62019234.jpg

20140520-171340-62020975.jpg

Annonser
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.