Månadsarkiv: oktober 2013

Stormen Simone slog till rejält!

Stormen Simone slog till rejält här ute i reservaten i Kullabygden och speciellt på Kullaberg. Närmare ett hundra tal större träd föll och många av dessa över körvägar, vandringsleder och in över fastighetstomter. Naturum drabbades med att en del av … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Vatten på Josefinelust

Nu finns till allas glädje en vattenkran på Josefinelust. //patrik

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Reservat Strandhagen – Arild

Här har vi nu röjt bort invandrande slöj med slaghacka för att bevara den öppna strandängen Daniel Åberg Storlek: 2 ha Bildat: 1959, utökat 1973 Förvaltare: Markägaren i samråd med Länsstyrelsen i Skåne län Övrigt: Naturreservatet ingår i EU´s ekologiska … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Örestrands vindskydd

Vindskyddet har varit utsatt för nerkladdning. Inte konst, utan just vandalisering. Efter rengöring ser det nu ut så här.//patrik  

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Tillsynsveckor för att stärka tillsynen

Länsstyrelsen har ett brett tillsynsuppdrag och är en viktig tillsynsmyndighet i länet. Länsstyrelsen i Skåne län genomför under 2013 en kraftsamling kring tillsyn genom särskilda tillsynsveckor. Alla enheter med tillsynsuppgifter har fokus på tillsyn under dessa två veckor. Tillsyn handlar … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Märkning för röjning

Idag har jag märkt ut enar för röjning i Skärets naturreservat (skötselområde B1). Det är gammal igenväxt fäladsmark som vi öppnar upp igen. Framöver kommer vi även gallra ut en hel del ek här. Mattias Geyer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Gås problem i Farhult

Problemen med gäss som förorsakar skador på växande och oskördad gröda har under de senaste åren accentuerats. Till följd av förändrade väderförhållanden har gässen avstått från att flytta och uppehåller sig numera under en stor del av året i anslutning … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Slåtter på Jannes Lycka

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar