Länsstyrelsen i Skåne län bjuder in till skötselrådsmöte för de statliga reservaten i Kullabygden

Länsstyrelsen i Skåne län bjuder in till skötselrådsmöte för de statliga reservaten i Kullabygden den 13 november kl. 18:00- 20:00, Sessionssalen, Stadshuset Höganäs.

Syfte:

Vi vill diskutera problem, visioner och åtgärder!

I Värna Vårda Visa programmet framtaget utav Naturvårdsverket kan man läsa följande:

”I samband med förvaltningen av skyddade områden är det angeläget att de åtgärder som planeras
och vidtas är väl förankrade lokalt. Kunskaper om tidigare hävd och lokala traditioner är viktiga
för att förvaltningen ska utformas rätt. Närboende ska känna att ett skyddat område är en resurs
för bygden. Det kan bidra till att öka livskvaliteten, skapa arbetstillfällen samt genom områdets
attraktionskraft medverka till att besökarantalet ökar till nytta för det lokala näringslivet. På detta
sätt kan de skyddade områdena bidra till att bibehålla levande bygder.”

Läs hela Värna Värda Visa programmet här http://www.lansstyrelsen.se/orebro/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/Varna_Varda_Visa/VVV%20beslutad%20uppdatering_2011.pdf

Följ gärna vårt arbete på https://kullaberg.wordpress.com och sprid gärna informationen vidare till de som saknas i adresslistan ovan.

På länsstyrelsens hemsida kan Ni läsa mer om djur och natur och de skyddade områdena som finns. http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/Pages/default.aspx

Under följande länk kommer ni direkt till reservaten i Höganäs Kommun där ni kan ta del utav karta, beslut och skötselplaner.

http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/Pages/naturreservat.aspx?free=&mun=7&cs=&atype=&noitems=&theme=&serinf=

Välkomna!

Med vänlig hälsning
Daniel Åberg

Platschef /Naturumföreståndare/ Förvaltare Kullabygden

Annonser
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.