Månadsarkiv: september 2011

Nabben

Röjningsarbetet har påbörjats i Nabben och just nu kör vi betesputs med traktor och slaghacka för att sedan efterröja för hand. Daniel Åberg

Publicerat i Uncategorized

Bölsåkra -Tranekärr

Laget har nu röjt upp större delen av ytterhagen men en del kvarstår fortfarande då området är rejält igenväxt. Vi kommer dessutom köra slaghacken i de nedre hagarna inom kort.

Publicerat i Uncategorized

Surkenabben

Ett vackert fågelskyddsområde där man planerar naturreservat. Var idag ute med markägare och reservatsbildare från den egna myndigheten Länsstyrelsen i Skåne län och diskuterade förutsättningarna. Vi gladdes åt att se att området blivit bra betat utav nötkreatur Belted Galloway, som … Läs mer

Publicerat i Uncategorized

Skötselrådsmöte Kullabygden

Den 20 september sammankallades allmänheten till ett skötselrådsmöte för Naturreservaten i Kullabygden. En inventering av reservaten har utförts utav förvaltaren med stöd utav kunniga lokalt förankrade naturintresserade och Skogssällskapet. En arbetslista med föreslagna prioriteringsåtgärder visades upp och gicks igenom. Förslag … Läs mer

Publicerat i Uncategorized

Underhåll på berget!

Dags för höstjobb. På berget lagas och underhålls anläggningarna och det röjs i snåren. Daniel Åberg

Publicerat i Uncategorized

Fåglar på Kullaberg

Idag fick vi via en besökare från Schweiz in en Sillgrissla i naturum som var i dåligt skick och som tyvärr dog. Vid lämpligt väder (se nedan) finns alltid chansen att se havsfåglar. Artsammansättning och individrikedom kan dock variera beroende … Läs mer

Publicerat i Uncategorized

Höstens röjningsarbete påbörjad!

Med stöd utav experter på naturvård och rekreation har alla anläggningar och anordningar i reservaten inventerats och de finns snart inlagda i rekreationsplanen med placering, bild och föreslagen åtgärd. Detta kommer att följas upp under 2012 då vi kommer att … Läs mer

Publicerat i Uncategorized