Fågelinventering

Detta bildspel kräver JavaScript.

Årets inventeringen av Kullabergs kustfågelfauna är en uppföljning av tidigare
inventeringar som bla annat har gjorts 1974, 1984, 1994 och 2004. Senaste
inventeringen som gjorts från båt gjordes 1997, dels som en uppföljning av de då
nyetablerade pilgrimsfalkarna och dels en studie över vilka effekter det skulle
få på kustfågelfaunan när man införde beträdnadsförbud på en del av
norrsidan.

De arter som inventeras är främst alla de som är beroende av
öppet vatten, doppingar, svanar, gäss, änder, vadare, måsar, tärnor och alkor
samt skärpiplärka. För Kullabergs del är det främst ejder, småskrake, fiskmås,
gråtrut, havstrut, tobisgrissla och skräpiplärka som är mer allmänt
förekommande.

Karl Nilsson

Bilder utav Lars Göte, Birdwave Höganäs.

Annonser
Galleri | Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.