Skäret

Arbetet med att iordningställa reservatet Skäret har nu påbörjats. Gränsmarkeringar och informationsskyltar sätts just nu ut i reservatet och parkeringsplats anordnas.
Vi hoppas på att kunna möta det rörliga friluftslivets behov till stor del inför säsongen med att gå över och kvalitet säkra befintliga stigar och passager inom strövområdet. Detta arbete genomförs tillsammans med Skärets intresseförening.

Syftet är att också att bevara och utveckla områdets fälads- och betesmarker. Det ska ske genom att marken används på traditionellt sätt och här kommer vi därför att inom kort att påbörja en del utav arbetet genom att hägna in hörnet mellan Norra
kustvägen och Stenedalsvägen. Detta görs i samarbete med Stenedals samfällighetsförening och djurhållare Otto Ramsay.

Daniel Åberg

http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/hoganas/skaret/Pages/default.aspx

Annonser
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.